ОРЕХИ - посадъчен материал
ОРЕХИ - посадъчен материал

ОРЕХИ - посадъчен материал

Различни сортове орехи за засаждане:

ИЗВОР 10
Български сорт: Плод средно едър (9,5 гр.), елипсовиден с тънка черупка (1мм), средноздрава, светлокафява. Я д к a: жълтеникава, добре охранена, крехка, сочна, отделя се лесно от черупката, с висока масленост. Рандеман - 55,72%, с много добър вкус. К а ч е с т в о - много добро. Узрява средата на септември. Дърво: умеренорастящо, образува широка, сравнително рядка корона. Опрашва се от Шейново и Сливенски. Сортът е скороплоден и е много родовит, но при отглеждането му при засушливи условия плодовете остават дребни с недохранена ядка. Устойчив е на антракноза и бактериоза. Има добра устойчивост на студ, повратни мразове и суша (почвена и въздушна).

ШЕЙНОВО

Местен сорт. П л о д: средно едър 10 – 11 гр. Форма продълговатоцилиндрична, узрява 10-15 септември.   Ч е р у п к а: среднодебела (1,4мм) здрава, сивопепелява. Я д к а – сламеножълта до медножълта, охранена, крехка, сочна, лесно се отделя от черупката. Масленост 71-74 %. Рандеман над 52 %. К а ч е с т в о: много добро. Дърво жизнено, образува сравнително малка, средногъста, кълбовидна корона. Много родовит сорт с добра студоустойчивост. Практически устойчив на бактериоза и антракноза. Опрашител Перущински, Извор 10.

ФРАНКЕТ
Френски сорт. Дата на зреене: 20 Септември. Опрашител: Мейланез, Плодове: Едри Гроздовидни. Тегло 10-12 грама. Тегло на ядката: 5,3 - 5,6 грама. Белота на ядката: 80-85 %. Черупка: Тънка. Ядката се отделя лесно от черупката. Рандеман: 46 %. Масленост: 69 %. Протеини: 21 %. Дърво: Силнорастящо с изправено стъбло, има късен цъфтеж, който е протандричен, т.е. първо цъфтят мъжките цветове.

ЧАНДЛЕР

Американски сорт. Дата на зреене: 23 - 25 Септември. Опрашители: Франкет (Franquette), Фернет (Fernette). Плодове: Едри Гроздовидни от 1 до 4 плода. Тегло 13-15 грама. Тегло на ядката: 6,5 грама. Белота на ядката: 90 %. Черупка: Тънка, нагъната с елипсовидна форма. Ядката - охранена, сочна и крехка изпълва черупката се отделя лесно от нея. Рандеман: 49 %. Масленост: 70 %. Протеини: 23 %. Дърво: с умерен растеж и полуизправена короната, която е със средни размери. Подходящ за засаждане на разстояние 8 х 8 метра. Устойчив на бактериоза.

БEЛЕДЖИК
Турски сорт. Късен цъфтеж, подходящ за райони с повратни зими. Ранно встъпващ в плододаване сорт. Подходящ за интензивно отглеждане . Зреене: 25 - 30 Септември. Опрашители: Шебин (Sebin). Плодово тегло 12 - 13 грама. Едри овални. Плодовият букет от 2 - 3 плода. Тегло на ядката: 5 - 6 грама, сламеножълта, охранена, крехка, сочна, изпълва черупковата кухина и лесно се отделя. Черупка: средно дебела, светло кафява, ситнонагъната. Рандеман: 53 %. Масленост: 68 %. Протеини: 18 %. Дърво: добър растеж, с мощна, закръглена корона.

ШЕБИН
Турски сорт. Развива се късно, подходящ за райони с късни пролетни мразове. Перспективен. Ранно встъпва в плододаване. На 5-та година добивът достига до 4,1 - 6,5 кг. от дърво. Подходящ за интензивни насаждения. Дата на зреене: 20-30 Септември. Опрашител: Биледжик (Bilecik). Плодове: Тегло 11 - 12 грама. Едри овални. Плодовият букет от 2 - 4 плода. Ядка: сламеножълта, крахка, сочна, тегло : 5 - 6 гр. Черупка: Тънка, сивопепелява, среднонагъната. Ядката се отделя лесно от черупката. Рандеман: 63 %. Масленост: 67 %. Протеини: 17 %.  Дърво - умеренорастящо със сравнително малка кълбовидна корона. Мн.добра и редовна родовитост.

 

видян : 994

 

за контакти : АГРОСОФ ЕООД

 

 Начало  |  29 апри. 2016г.
конт@кти  реклама
Фирма на месеца
ПРО ПЛАНТС ЕООД
Анкета
Какво търсите в zeleno.bg?